European Media Partner

Optimal genanvendelse


Selvom vi i Danmark har en høj genanvendelsesprocent af vores bygge- og anlægsaffald, kan vi sagtens blive endnu bedre. Men det kræver specialistviden for at sikre, at vi ikke tager fortidens synder med os over i det nye byggeri, siger Martin Nerum Olsen, markeds- og udviklingschef hos Dansk MiljøAnalyse.

– Vi er generelt ret gode til at genanvende, når det gælder de tunge fraktioner – beton, asfalt og mursten – hvorimod de lidt lettere fraktioner ofte bliver lidt glemt. Men der er stor værdi i også at genanvende ting som træværk, gulvbelægning, væg- og loftbeklædninger, så længe man sikrer sig, at der er styr på de miljøskadelige stoffer, der kan være påført eller indbygget i materialerne, siger han.

Ofte kan man genanvende langt flere materialer, end man tror – så længe de potentielt skadelige stoffer bliver registreret og fjernet, forklarer Martin Nerum Olsen.

– Og der er det en god idé at få tilknyttet nogle specialister til at håndtere det, så man ikke bare propper gammel forurening ind i nye huse, siger han.

På den måde kan man få mere værdi ud af flere ressourcer.

– Og sikre en mere optimal genanvendelse. Men det kræver ansvar og rettidig omhu, for det er sjældent at god kvalitet kommer med laveste fællesnævner.

Del

Journalist

Paul Sauer

Andre artikler