European Media Partner

Den digitale konkurrence er i gang

En ny analyse fra Teknologisk Institut konkluderer at tre ud af ti danske produktionsvirksomheder endnu ikke er med på den digitale transformation. Hvorfor?

Man er nødt til at huske på, at en digital transformation ikke nødvendigvis er relevant for alle.

Det spørgsmål har vi stillet Stig Yding Sørensen, seniorspecialist på Teknologisk Institut. Ifølge ham kan der være flere forklaringer på det umiddelbart lidt nedslående tal.

– Spørger man virksomhederne i vores undersøgelse er en af de hyppigste forklaringer manglende penge. Det koster naturligvis at investere i digitale løsninger – det kan være mange penge i hardware, i kompetenceopbygning og implementering. Men det kan jo blive lige så dyrt at lade være! Vi ser de større virksomheder og eksportvirksomhederne når længere i digitaliseringen. Måske en hårdere konkurrence på eksportmarkederne tvinger dem til investeringer for at være konkurrencedygtige? Virksomhederne er måske netop blevet større, fordi de investerer i digitalisering og ny teknologi.

En anden forklaring er manglende viden eller kompetencer. Hvis nye investeringer kræver IT-kompetencer eller ingeniørkompetencer udover det virksomhederne har i dag, så kan adgang til kvalificeret arbejdskraft blive en reel forhindring – hvis den ikke allerede er det.

– Endelig kan der være et holdningsspørgsmål. I mange undersøgelser spørger vi til virksomhedernes vækstambitioner – og ikke alle virksomheder har et ønske om at vækste og blive større, forklarer Stig.

Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem ambitiøse virksomheder og graden af digitalisering. De ambitiøse digitaliserer deres virksomheder. I denne undersøgelse svarede 62 procent, at de har høje ambitioner, 29 procent var forholdsvis tilfredse med deres nuværende position, mens omkring fire procent ikke havde særlige ambitioner om at vækste deres forretning. Og så var der endelig knap to procent, der mente at virksomheden skulle være mindre end i dag. De sidste svarede ”ved ikke”.

– Der kan være mange grunde til, at ambitionen hos en virksomhed ikke er i vækst. Nogle er tilfredse med det, de har, og andre ønsker ikke at lave de forandringer, der skal til for at vækste. Måske tjener man penge nok, måske er ejeren på vej på pension? Måske man er tilfreds med at bruge lommeregner og en gammel Nokia-mobil, som jo fungerer udmærket. Her kaster man sig ikke ud i en større digital transformation.

Fremstillingsvirksomhederne i Danmark kan ifølge Stig Yding Sørensen groft opdeles i to kategorier: De digitale avancerede virksomheder, som har en overvægt af globale, eksporterende virksomheder, der er innovative, vækstambitiøse og højteknologiske – de ikke-digitale avancerede virksomheder, som er kendetegnet ved at være mere lokale, mindre virksomheder, som har færre vækstambitioner og sjældent er innovative.

– Det kan jo ærgre, at ikke alle virksomheder er med på idéen om at optimere, hvor det er muligt – ikke mindst set fra et samfundsmæssigt perspektiv, fordi det måske gemmer på et potentiale, siger Stig Yding Sørensen, og fortsætter: Men hvis ambition ikke findes, kan man stille op med nok så mange gode argumenter og programmer – og så man er også nødt til at huske på, at en digital transformation ikke nødvendigvis er relevant for alle. Der kan være mange gode og fornuftige grunde til at køre business as usual, og det er ikke noget jeg som sådan er bekymret for.

Stig Yding Sørensen har også fuld tiltro til, at vi her i landet nok skal være med, hvor det gælder:

– Heldigvis er der godt to ud af tre virksomheder, der digitaliserer deres virksomhed og rigtig mange kommer til at gå endnu videre med det, fordi de digitale forretningsmuligheder stiger med enorm hast og det flyver med tanker om Internet of Things, big data, industri 4.0, maskinlæring, sociale medier, 3D-print og robotter – alt sammen drevet af algoritmer, lynhurtige forbindelser og stor lagerkapacitet. Den økonomiske vækst, der er brug for i samfundet vil komme fra ambitiøse, innovative, digitale virksomheder, som er internationalt orienterede – og det er med streg under ambitiøse. Det er helt legitimt ikke at være ambitiøs med sin virksomhed, men samfundet skal interessere sig mest for de ambitiøse virksomheder. Uden ambitionerne, og dermed drømmene og visionerne hos den enkelte virksomhedsleder, kommer der ingen vækst.

Teknologisk Institut er partner med World Economic Forum og internationale sammenligninger tyder meget på, at vi i Danmark har en af verdens stærkeste fundamenter i form af infrastruktur og kompetencer til en digital transformation.

– I Danmark er vi gode til at adoptere nye teknologier og tager dem hurtigere til os end mange af vores omkringliggende lande og konkurrenter, så vi er på ingen måde faldet agterud. Endnu. Det betyder dog ikke, at vi ubekymret skal sejle med strømmen med bind for øjnene. Vi skal fortsat være nysgerrige og opmærksomme på nye muligheder i horisonten eller omkring det næste hjørne, slutter Stig. 

Fakta

Stig Yding Sørensen er seniorspecialist på Teknologisk Institut og gennem interviewundersøgelser, tech-mining og scenarieudvikling arbejder han på at forstå virksomheders konkurrencevilkår og deres arbejde med teknologiudvikling, forskning og innovation.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler