European Media Partner

De gamle måder virker ikke mere

Interview med CEO i Rambøll, Jens-Peter Saul, om digitalisering, disruption og danske virksom­heders ”comfort zone”.

Folk tror, at udviklingen i fremtiden vil blive som i fortiden. Men i realiteten kommer den lige pludselig med høj fart.

Rådgivningsvirksomheden Rambøll blev grundlagt i Danmark i 1945 og er i dag en international virksomhed med 13.000 medarbejdere og lige under 300 kontorer i 35 lande. I spidsen står 50-årige Jens-Peter Saul, der har været CEO i Rambøll siden foråret 2012. En moderne leder, som siger, hvad han mener, og opfordrer andre til at gøre det samme. Men også en tænksom mand, som svarer uddybende, da jeg indleder interviewet med at spørge ham om hans vurdering af konsekvenserne af den digitalisering, vi ser og har set i de seneste år.

– Digitaliseringen og den transformation, den skaber, er faktisk langt mere vidtrækkende, langt mere substantiel og langt mere fundamental, end hvad vi har set ved tidligere industrielle transformationer, siger han.

– Den eksponentielle udvikling af teknologi – og ikke kun teknologien i sig selv, men også de digitale muligheder, som er opstået på baggrund af den og står i forbindelse med hinanden og derfor også skaber en eksponentiel vækst i forhold til, hvordan teknologien skal implementeres – narrer folk, når de ser tilbage, for eksponentielle udviklinger er altid flade i begyndelsen og udvikler sig så dramatisk. Folk tror, at udviklingen i fremtiden vil blive som i fortiden. Men i realiteten kommer den lige pludselig med høj fart, tilføjer den tyske topchef.

Centralt for Jens-Peter Sauls syn på udviklingen er, at virksomhederne ikke bare er nødt til at indstille sig på forandringerne, men faktisk kan opnå fordele ved at blive gode til at gøre det.

– De skal tillade organisationen at disrupte sig selv. Som man siger: “Try to disrupt yourself, otherwise others will do it”, siger han.

– Samtidig ændrer behovet for evner sig dramatisk. Det gælder ikke bare tekniske evner – selv om det naturligvis er meget vigtigt – men også ledelses- og managementevner. Nogle af de traditionelle måder at tænke og drive virksomhed på virker ikke på samme måde længere. Du er nødt til at skabe en virksomhed, som fokuserer på at være i stand til at vinde hurtigt, men også fejle hurtigt, ved at afprøve digitale muligheder. Denne agilitet er en nøgle til virksomhedens succes, uddyber Jens-Peter Saul og tilføjer, at disruptiondagsordenen har direkte indflydelse på Rambølls arbejde med kunderne.

– Vi er nødt til at have et meget bredere perspektiv. Ikke kun på vores kunders industrier og teknologien, men også på beslægtede industrier. Vi skal hjælpe kunderne med at forstå, hvordan de omsætter den potentielle risiko – mange kunder ser det som en risiko – til en mulighed, siger han.

Som tysk chef for en dansk virksomhed bemærker Jens-Peter Saul med et smil i stemmen, at han er nødt til at være meget forsigtig i sine svar, da jeg afslutter interviewet med at spørge ham, hvilke risici danske virksomheder skal være særligt opmærksomme på.

– Der er to ting, jeg vil kommentere på som en slags ekstern observatør, der arbejder i Danmark, indleder han.

– Det ene er det, jeg kalder det nordiske økosystem. Det handler om, at danske virksomheder er vant til at arbejde i Norden – måske mere end i Tyskland – og at det er dér, dansk industris ”comfort zone” er. Det er der to farer ved. For det første: Hvis du kun opererer i disse markeder, er der risiko for, at du overser trends, der opstår andre steder i verden. Og så kan du ikke reagere hurtigt nok. Det ser jeg som en stor risiko. For det andet: Som det gælder for alle økosystemer, også i naturen, udgør ubudne gæster altid en trussel. Hvis du sidder i dette økosystem og tror, at det er velbeskyttet på grund af sprog, kultur og så videre, kan det vise sig, du tager fejl. Tingene kan ændre sig meget hurtigt, og lige pludselig er virksomheder, som har følt sig meget trygge, i risiko for at blive overtaget af ”outsiders”, som oprindeligt ikke var konkurrenter, siger Jens-Peter Saul.

– Det andet, og det er lidt forbundet med det første, er risikoen for selvtilfredshed. Danmark er førende i verden på flere områder, f.eks. inden for grøn teknologi og i forhold til at skabe verdens mest levevenlige og bæredygtige by. Denne førerposition er baseret på en meget tidlig adaption af teknologierne og derfor en stærk implementeringshistorie. Det er et meget stærkt ”selling point” for dansk teknologi, men med så stærk en position følger risikoen for, at man hviler på den. Jeg kan observere, at danske virksomheder ofte henviser til førerpositionen, implementeringen over lang tid og anvendelsen af teknologien over lang tid. Men nye teknologier opstår, og konkurrenter ”catcher up”’. Hvis vi bliver for selvtilfredse, risikerer vi at andre overhaler os, afslutter han. 

Fakta

Jens-Peter Saul, 50, er ingeniør fra universitet i Hannover (1988-1995). Havde flere ledende roller hos Siemens (1995-2012), inden han blev CEO i Rambøll (2012). Rambøll Gruppen beskæftiger sig med ingeniør, design- og rådgivervirksomhed og har 13.000 medarbejdere i 35 lande, heraf ca. 3.100 i Danmark.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler